Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu

Z wielkim impetem ruszyła budowa odtwarzająca tzw. układ wodno-pałacowy w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym. Jeszcze późną jesienią trudno było się przedostać przez zarośla dawnych alejek. Wiele osób pamięta dawne stawy, po których pływały łabędzie. Podobno, gdy wiele lat temu wiosną drewniane groble utrzymujące wodę w stawach uległy zniszczeniu, nie podjęto trudu ich odbudowy, bo nie stanowiły one zaplecza gospodarczego, a jedynie tworzyły „zespół parkowy” – w relacji jednego mieszkańca.

Opinie na temat potrzeby odbudowy tego bardzo ciekawego obiektu, z punktu widzenia historii Zwierzyńca są bardzo podzielone. Wielu niedzielnych spacerowiczów wypowiadało się bardzo krytycznie o inicjatywie Pana Burmistrza. Mnie osobiście pomysł się bardzo podoba i jestem ciekawy czy jest dostępna makieta stanu docelowego. Na stronie http://www.zwierzyniec.info.pl można przeczytać jedynie o zakresie prac, które pozwolę sobie przytoczyć :
1. Odtworzenie układów wodnych „Zwierzyńczyka”, w tym:
– odbudowa „Kanału Ogrodowego" wraz z budowlami
– odbudowa „Stawu" wraz z budowlami,
– wykonanie urządzeń opaskowych odwadniających zawale „Kanału Ogrodowego" i „Stawu" w postaci rowów, bruzdy ściekowej i sączków drenarskich,
– konserwacja - renowacja cieku Świerszcz na odcinku od ul. Browarnej w km 0+410 do km 1+160, tj. ca 85 m powyżej zakończenia „Kanału Ogrodowego" wraz z budowlami,
– odbudowa „Kanału Ulgi" na odcinku od ul. Wachniewskiej w km 0+190 w górę do końca tj. km 0+400,
2. Zagospodarowanie terenu „Zwierzyńczyka” na cele rekreacji, w tym:
– budowa ciągów pieszych,
– budowa oświetlenia;
– budowa połączenia pieszego terenu „Zwierzyńczyka” z ulicą Browarną na wysokości „Kościółka na wodzie”,
– instalacja systemów ICT.

Jesień

Zima

Luty