Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej powstał w celu ochrony unikalnych walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych Roztocza oraz Puszczy Solskiej, a w szczególności zwartych kompleksów leśnych o charakterze puszczańskim z charakterystyczną florą i fauną, a także bogactwa krajobrazowego dolin rzek tworzących przełomy zwane "szumami" lub "szypotami" w strefie krawędziowej Roztocza i Kotliny Sandomierskiej.

Puszcza położona jest na skraju Roztocza Środkowego i Równiny Biłgorajskiej.
Głównym bogactwem są zwarte kompleksy leśne zajmujące 85% ogólnej powierzchni, przyjmujące różnorodny charakter. Suche bory sosnowe poprzecinane są licznymi wydmami śródlądowymi. Duża ilość cieków wodnych sprawia, iż przechodzą one w bory bagienne, śródleśne torfowiska i bagna. Występują również stanowiska buczyny karpackiej z domieszką jodły.
Szczególnie interesującą jest strefa przykrawędziowa Roztocza, w której na przełomach rzek Tanwi i Sopotu w wyniku procesów geologicznych utworzyły się malownicze progi skalne, z których spadająca woda tworzy wyjątkową atmosferę. W nurcie rzek zobaczymy pstrągi i lipienie.

Śródleśne torfowiska, obszary bagienne, doliny rzek i niewielkie zbiorniki wodne stały się miejscem schronienia licznie występujących ptaków. Jeśli będziemy mieć szczęście, to tutaj zobaczymy gadożera, kraskę, orlika krzykliwego, żurawia, trzmielojada, bielika, głuszca lub cietrzewia. Nie brakuje również jeleni, saren, wilków, borsuków czy w ostatnim czasie licznie występujących łosi i bobrów.

Flora parku obfituje w wiele gatunków objętych ochroną prawną takich jak rosiczkę okrągłolistną, cztery gatunki storczyków: szerokolistny, plamisty, drobnokwiatowy i krwisty, pięć gatunków widłaków: goździsty, jałowcowaty, spłaszczony, torfowy i wroniec, buławnika wielkokwiatowego, śnieżyczkę przebiśnieg, lilię złotogłów, wierzbę borówkolistną.

Na terenie parku znajdują się trzy rezerwaty przyrody:

  • Nad Tanwią - obejmuje obszar 41 ha, powstał w celu ochrony przełomowego odcinka Tanwi i ujściowego rzeki Jeleń, na których znajdują się malownicze progi skalne.
  • Czartowe Pole - obejmuje obszar 64 ha, w celu ochrony doliny rzeki Sopot z serią wodospadów, znajduje się ścieżka przyrodniczo-dydaktyczną traktująca o walorach przyrodniczych i historycznych tego miejsca. W czasie zwiedzania napotkamy ruiny starej papierni należącej do Ordynacji Zamojskiej.
  • Bukowy Las - obejmuje obszar 86 ha) - chroni typowy dla Roztocza fragment lasu bukowo-jodłowego.