Park Krajobrazowy Lasy Janowskie

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie powstał w 1984 roku w celu ochrony wyjątkowych walorów przyrodniczych i historczynych. Położony jest na Równinie Biłgorajskiej pomiędzy Zaklikowem a Frampolem. Obejmuje rozległe lesiste tereny Puszczy Solskiej porastające bory sosnowe, sosnowo-jodłowe i mieszane, poprzecinane ciekami wodnymi. Krajobraz urozmaicony licznymi wałami wydmowymi pośród których w nieckach deflacyjnych lub obniżeniach międzywydmowych znajdują się torfowiska śródleśnie i bagna. Pod koniec XIX wieku część torfowisk przekształcono w stawy chodowlane, które aktualnie jeszcze bardziej urozmaicacją środowisko przyrodnicze. Zróżnicowanie siedlisk sprawia iż park stał się ostoją wielu gatunków zwierząt, występują tutaj jelenie, sarny, wilki, wydry i lisy. Często na szlakach turystycznych możemy spotkać łosia a dolinach rzek i strumyków tamy bobrów. Licznie na terenie Parku reprezentowana jest fauna ptaków. Z ciekawszych gatunków: bocian czarny, czapla siwa, żuraw, orzeł bielik, rybołów, błotniak stawowy, kraska i głuszec.

W osadzie Szklarnia znajduje się ostoja konika biłgorajskiego (konika polskiego) którego możemy tutaj obserwować w naturach warunkach na dwu polanach śródleśnych, niezależnie od pory roku i pogody. Znajdują się również liczne stanowiska rzadkich i chronionych roślin.

W obrębie parku zostały utworzone rezerwaty:

  • Imielny Ług o powierazchni 737 ha rezerwat obejmujący rozległy teren torfowisk wysokich i przejściowych przechodzących w bór bagienny, stanowiący teren zarastających zbiorników wodnych z rzadką i chronioną roślinnością, stanowi ostoje ptactwa
  • Jastkowice o powierzchni 45 ha chroniący wielogatunkowy las mieszany o charakterze pierwotnym, spotykamy tu starodrzew dębowy, ogromne jodły i lipy.
  • Lasy Janowskie o powierzchni 2 676 ha założony w celu zachowanie kompleksu lasów mieszanych w miejscu upamiętniającym największą na ziemiach polskich bitwę partyzantów.
  • Szklarnia o powierzchni 278 ha chroniący naturalne bory sosnowo-jodłowe z domieszką świerka, dębu, olszy i buka.
  • Kacze Błota to rezerwat towiskowy o powierzchni 168 ha obejmujący śródleśne torfowisko wysokie i przejściowe porośnięte borem bagiennym
  • Łęka rezerwat leśny o powierzchni 377 ha chroniące lasy o charakterze naturalnym i dużych walorach przyrodniczych.

Bogactwem tego terenu są lasy, które zajmują 80% jego powierzchni. To właśnie tutaj poczujemy niesamowity klimat lasów przesyconych olejkiem eterycznym uwalniającym się z igieł sosnowych w słoneczne letnie dni. Przy drogach polnych napotkamy wysokie stożki mrowisk ogrodzonych drewnianymi żerdziami z mrówkami rozchodzącymi się w różnych kierunkach i gubiących się runie z borówki lub brusznicy. Jeszcze tutaj można spotkać piękne stare chaty a na skraju lasu stare przydrożne kapliczki.

Gdy zapuścimy się w ostępy bagienek śródleśnych, tuż przed wschodem słońca, zostaniemy oszołomieni ilością głosów, które może wydać takie miejsce.