Krasnobrodzki Park Krajobrazowy

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy powstał w 1989 roku w celu ochrony rzadkich gatunków flory i fauny, ostańców skał trzeciorzędowych oraz kompleksów leśnych. Położony w obszarze najwyższych wzniesień Roztocza Środkowego, od północy graniczy z otuliną RPN a w części południowej posiada wspólną otulinę z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Solskiej to wszystko sprawia, iż charakteryzuje się bardzo malowniczym krajobrazem.

Teren w znacznej części porastają lasy sosnowe jednak najpiękniejsze są bory jodłowe i bukowe, które zachowały swój naturalny charakter a najcenniejsze ich fragmenty są chronione w dwu rezerwatach leśnych Święty Roch i Zarośle. Wędrując po szlakach, w runie leśnym można spotkać wiele rzadkich i chronionych roślin tj. widłaki, storczykowate, rosiczkę okrągłolistną, kruszynę pospolitą, wawrzynka wilczełyko. Na stawach w Hutkach rosną grążel żółty i grzybienie białe. Nie zabraknie również zwierząt takich jak sarny, jelenie lub dzików. Drapieżniki reprezentowane są przez borsuki, gronostaje, jenoty, kunę leśną i domową łasice i tchórze. Dojrzałe drzewostany są siedliskiem orlika krzykliwego, bociana czarnego, pliszki górskiej i kraski.

Dolina Wieprza oraz stawy w okolicach Krasnobrodu stały się ostoją ptaków wodnych oraz bobra europejskiego, który w ostatnich latach stał się tak liczny, iż stanowi źródło zmartwień rolników.
Wody są tak czyste, że jeśli ktoś ma szczęście to może spotkać raki.

W Hutkach, Husinach oraz przy kaplicy "Na wodzie" możemy obejrzeć ciekawe źródła podzboczowe

Do najciekawszych pomników przyrody nieożywionej możemy zaliczyć:

  • stanowisko dokumentacyjne, cenne ze względów naukowych i dydaktycznych, ukazuje skały wapienno-krzemionkowe zwane gezami, na których możemy odnaleźć odciski roślin i zwierząt a samo wzgórze stanowi punkt widokowy,
  • pomnik przyrody nieożywionej “Wapielnia” koło Ulowa, cenne ze względów na licznie występujące wychodnie skalne znajdujące się zna najwyższym wzgórzu Roztocza Środkowe o tej samej nazwie, wznoszącej się na wysokości 385 m.n.p.m.
  • pomnik przyrody nieożywionej “Piekiełko” koło Stanisławowa

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy to również teren występowania licznych zabytków o charakterze sakralnym występujących w okolicach Krasnobrodu. Będąc w tej okolicy nie sposób nie zwiedzić barokowego kościoła z XVII wieku, z cudownym obrazem Matki Boskiej i Kalwarią Krasnobrodzką oraz muzeum parafialne, a także zespół barokowych kapliczek.