Rezerwat Jarugi

 

Rezerwat Jarugi został utworzony w 1965 roku na terenie Nadleśnictwa Kosobudy. Aktualnie wchodzi w skład Roztoczańskiego Parku Narodowego. Ochroną objęte są drzewostany buczyny karpackiej, która ze względu na ochronę czynną przedstawia wszystkie fazy życia drzewa, od młodych okazów do tych, które zostały powalone przez upływający czas. Jest miejscem występowania rzadkich gatunków flory i fauny.