Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza Debry

 

Długość trasy - ok. 5,5 km
Czas przejścia - ok. 2,5 godzin


Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza Debry została wyznaczona na terenie poprzecinanymi licznymi wąwozami. Woda spływając z wierzchowiny w kierunku doliny Wieprza wyrzeźbiła wijące się głębokie wąwozy w kształcie zbliżonym do litery V, o stromych ścianach i licznych rozgałęzieniach. Taka forma ukształtowania terenu zwana jest przez miejscową ludność debrami lub jarami.

Rezerwat Jarugi

 

Rezerwat Jarugi został utworzony w 1965 roku na terenie Nadleśnictwa Kosobudy. Aktualnie wchodzi w skład Roztoczańskiego Parku Narodowego. Ochroną objęte są drzewostany buczyny karpackiej, która ze względu na ochronę czynną przedstawia wszystkie fazy życia drzewa, od młodych okazów do tych, które zostały powalone przez upływający czas. Jest miejscem występowania rzadkich gatunków flory i fauny.

 

 

 

Ścieżka przyrodnicza na Bukową Górę

 

Długość trasy - ok. 2, 6 km
Czas przejścia - ok. 2 godzin
Wejście płatne, bilety do nabycia w kiosku przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN. W kasie można również kupić mapy i informatory opisujące region.
Przejście pieszo, ścieżka nie przystosowano dla osób z wózkiem dziecięcym.


Ścieżka przyrodnicza na Bukową Górę należy do bardziej uczęszczanych pieszych szlaków Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zobaczymy tutaj jak bardzo może zmienić się roślinność w zależności od tego jak żyzna jest gleba. Przechodzi ona w poprzek zmieniających się pięter roślinności. W części początkowej prowadzi przez bór sosnowy, później do wzniesienia bór jodłowy a na samej wierzchowinie buczynę karpacką.

Bagna

Bagna

Wędrując po lasach janowskich, puszczy solskiej i Roztocza często napotykamy drogi i ścieżki, które przy wysokim poziomie wód stają się przeszkodą do dalszej wędrówki. W pobliżu widzimy karłowaty las sosnowy lub rozległe mokradła. To wówczas możemy znajdować się w pobliżu śródleśnego torfowiska.

 

Możesz się zapytać co ciekawego może kryć torfowisko? Wydawałoby by się, że tak niewiele. Miejsce w którym kiedyś znajdowało się obniżenie terenu a teraz w wyniku akumulacji masy organicznej i procesów niepełnego rozkładu szczątków roślin torfotwórczych zostało utworzone torfowisko. Torfowisko to przede wszystkim torf. Ale czy tylko? Samo słowo ma wiele synonimów z których najczęściej spotykamy: mokradło , moczary, błota i bagno. To ostatnie jest najbardziej ciekawe i kryje już z samej natury bardzo wiele niedostępnych tajemnic. Przez wieki przedstawiane jako miejsce zamieszkałe przez duchy i nimfy ukazujących się w formie ogników unoszących się nad wodą. A jak było naprawdę?